Gedenkteken, Memorial en buitenschoolse plaats van leren

Het museum in de voormalige Duitse binnengrens is een magneet voor bezoekers sinds de 03. oktober 1991. De grens met vestingwerken van de DDR zijn over een afstand van meer dan 1km nog steeds in zijn oorspronkelijke vorm.

De “Arbeitskreis Grenzinformation eV”, verzameld militaire voertuigen en helikopters die patroullerden en vlogen langs de Duitse binnengrens.

De 3,20 m hoge metalen gaas hek,de Patroileweg voor voertuigen geven een indruk van een grens, die gericht was tegen zijn eigen volk. De tentoonstellings gebouwen werden gebouwd in de jaren rond de nog aanwezige uitkijktoren BT-9. In de tentoonstellings gebouwen herinneren we de overeenkomst van Wanfried, de oprichting en uitbreiding van de grens en de ontsnappingspoging van Heinz-Josef Große.

In een grote buitenruimte, zien we militaire technologie uit het Westen en het Oosten.

De focus van onze tentoonstelling zijn:

– De overeenkomst van de “Wanfried”
– Originele grensbarrières
– Documentatie over de structuur en de ontwikkeling van de Duitse binnengrens
– Heinz-Josef Große – ontsnappingspoging
– Het schieten op Wahlshausen
– Militery equipoment uit Oost en West op de voormalige grens
– Documentaire over de grensoverang Wartha / Herleshausen in de buurt van Eisenach
– De Groene Gordel

De Grens Museum Schifflersgrund ook een barrière gratis attractie voor mensen met een handicap. U kunt gehandicaptenparkeerplaats, en passende toiletten voor rolstoelgebruikers vinden.

Dagelijks geopend 10.00-17.00